اخبار موسسه تصویر شهر

برنامه روز پنجم جشنواره در پردیس ملت

Image

برنامه روز پنجم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت اعلام شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، برنامه یکشنبه چهاردهم بهمن ماه ، پنجمین روز از جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت اعلام شد.

حیدریان به پردیس ملت رفت

Image

به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، محمدمهدی حیدریان رییس سابق سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز چهارم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه، پردیس سینمایی ملت حضور یافت.

حضور حسین انتظامی در پردیس ملت

Image

به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز چهارم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه، پردیس سینمایی ملت حضور یافت.

برنامه روزچهارم جشنواره در پردیس ملت

Image

برنامه روز چهارم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت اعلام شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، برنامه شنبه سیزدهم بهمن ماه چهارمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت...