پردیس سینمایی رازی

پردیس سینمایی رازی
  • تعداد سالن :2
  • پردیس سینمایی رازی در سال 1387 با حضور شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر قالیباف این مجتمع در منطقه 11 شهرداری تهران افتتاح شد.- پردیس سینمایی رازی در حال حاضر دارای یک سالن اصلی به ظرفیت 160 نفر و یک سالن مجهز به سیستم دیجیتال به ظرفیت 60 نفر می باشد همچنین پردیس سینمایی رازی واقع در منطقه 11 مجهز به پارکینگ و در مجاورت بوستان رازی می باشد.
  • امکانات :پارکینگ ، سالن دیجیتال ،
  • آدرس :تهران ، میدان رازی (گمرک)، خیابان هلال احمر
توضیحات

پردیس سینمایی رازی در سال 1387 با حضور شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر قالیباف این مجتمع در منطقه 11 شهرداری تهران افتتاح شد.-    پردیس سینمایی رازی در حال حاضر دارای یک سالن اصلی به ظرفیت 160 نفر و یک سالن مجهز به سیستم دیجیتال به ظرفیت 60 نفر می باشد همچنین پردیس سینمایی رازی واقع در منطقه 11  مجهز به پارکینگ و در مجاورت بوستان رازی می باشد.

تصاویر

پردیس  رازی