تولیدات

ماجان
ماجان
1395

«ماجان» روایتگر قصه زوجی است که با چالش بزرگی در مواجه با فرزند خود روبرو هستند.

اطلاعات بیشتر
ایستگاه اتمسفر
ایستگاه اتمسفر
1395

«اتمسفر هواي زمين را دارد و ما هواي همديگر را...»

اطلاعات بیشتر
طهران تهران
طهران تهران
1388

فیلم دو اپیزودی است که داریوش مهرجویی کارگردان اپیزود نخست به‌نام «طهران، روزهای آشنایی» و کارگردان اپیزود دوم به‌ نام «تهران، سیم آخر» مهدی کرم‌پور است.

اطلاعات بیشتر
ابرهای ارغوانی
ابرهای ارغوانی
1391

پروانه که دوست و همکلاسی احمد هست ، تصمیم میگیرد از خانواده اش در شهرستان جدا شده و به تهران بیاید و احمد هم در تهران به دنبال پیدا کردن پروانه و بازگرداندن او نزد خانواده اش هست اما...

اطلاعات بیشتر
دعوت
دعوت
1386

چند زوج مختلف با بحراني مشابه مواجه مي شوند كه هر كدام بنا به تصميم خودشان واكنش مختلفي درباره آن از خود بروز مي دهند.

اطلاعات بیشتر
طلا و مس
طلا و مس
1388

سید رضا، طلبه جوانی ست که به همراه همسرش، از نیشابور به تهران آمده تا درس اخلاق را نزد استادی فرا گیرد. او در تهران با مشکلات زندگی شهری و مهمتر از آن با بیماری همسرش روبرو می شود که زندگی او را دچار تحول می کند...
 

اطلاعات بیشتر